Object structure
Title:

Metody VaR i ekwiwalentu pewności w szacowaniu opłacalności inwestycji rzeczowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

VaR and Certainty Equivalent (CE)in Non-Financial Investment Estimation

Creator:

Gwóźdź, Katarzyna ; Wilimowska, Zofia

Subject and Keywords:

metody szacowania opłacalności ; ekwiwalent pewności ; VaR

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158, s. 114-123

Abstrakt:

W artykule przedstawiono metody szacowania opłacalności inwestycji rzeczowych uwzględniających ryzyko i zaprezentowano przeprowadzone badania, oparte na inwestycji zrealizowanej w wybranym przedsiębiorstwie, metodami ekwiwalentu pewności oraz VaR.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: