Object structure
Title:

The System of Operational Risk Identification in Mining Company According to Natural Threats

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

System identyfikacji ryzyka operacyjnego w przedsiębiorstwie górniczym w kontekście zagrożeń naturalnych

Creator:

Jonek-Kowalska, Izabela

Subject and Keywords:

risk ; operational risk in company ; mining companies

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158, s. 147-157

Abstrakt:

In the article the method of operational risk identification is presented. At the beginning the operational risk is defined and then the methodology of research is described. In the next three parts operational risk is estimated on the example of Polish mining companies in the years 2003-2008. Finally the results are aggregated and one class of operational risk is determined.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

eng

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: