Object structure
Title:

Zarządzanie ryzykiem inwestycji venture capital przez kształtowanie warunków kontraktu

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Venture Capital Investment Risk Management through Shaping the Conditions of Contract

Creator:

Węcławski, Jerzy

Subject and Keywords:

venture capital ; zarządzanie ryzykiem ; klauzule umowne

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158, s. 432-439

Abstrakt:

Inwestycje venture capital dokonywane są w warunkach wysokiego ryzyka. Jego istotną przyczyną jest asymetria informacji między inwestorem i przedsiębiorstwem. Fundusze venture capital próbują pokonać ten problem, wprowadzając określone klauzule do umów o wniesieniu kapitału. Umowy te mogą zwierać "kamienie milowe" ułatwiające kontrolę rozwoju przedsiębiorstwa. Innym rozwiązaniem jest zmiana struktury kapitału uzależniona od rozwoju przedsiębiorstwa oraz przekazywanie go w transzach. Fundusze venture capital zapewniają sobie w umowach pozyskiwanie informacji o sytuacji przedsiębiorstwa oraz udział w jego organach nadzorczych. Ważną regulacją jest też określenie terminu i sposobu dezinwestycji.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: