Object structure
Title:

Metodyczne aspekty kryteriów bankowej oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Methodological Aspects of Criteria for Bank Assessment of Financial Standing of an Enterprise

Creator:

Kitowski, Jerzy

Subject and Keywords:

kondycja finansowa ; metody ; przedsiębiorstwo ; banki

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158, s. 205-220

Abstrakt:

W artykule zaprezentowano krytyczny przegląd metod oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, stosowanych przez 10 wybranych banków. Dokonano próby klasyfikacji tych metod, wykazano słabości metodyczne i niekonsekwencje terminologiczne proponowanych przez poszczególne banki kryteriów oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki branżowej badanej firmy oraz skali i progów kondycji finansowej, a także relacji oceny ilościowej i jakościowej sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy. Krytycznie odniesiono się do spotykanych w krajowej literaturze przedmiotu przypadków uproszczeń metodycznych oraz potknięć merytorycznych przy próbie prezentowania założeń bankowych metod oceny kondycji finansowej.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: