Object

Title: Determinanty zróżnicowania poziomu płynnych aktywów w przedsiębiorstwach notowanych na GPW

Title in english:

Determinants of Cash Holdings in Warsaw Stock Exchange Companies

Creator:

Gryko, Józefa Monika

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158, s. 940-948

Abstrakt:

Celem artykułu jest przedstawienie czynników, które wpływają na wielkość posiadanych przez przedsiębiorstwo płynnych aktywów, na podstawie wyników badań dotyczących przedsiębiorstw niefinasowych, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2007-2009. Badania empiryczne wykazują znaczne zróżnicowanie w zakresie poziomu gotówki i jej ekwiwalentów utrzymywanych przez spółki publiczne. Na podstawie analizy korelacji stwierdzono słabą negatywną zależność pomiędzy poziomem płynnych aktywów a wielkością przedsiębiorstwa, poziomem przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, a także poziomem dźwigni oraz zadłużenia długoterminowego.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:118443

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information