Object

Title: Wykorzystanie SSE w polityce inwestycyjnej Polski po roku 2020

Title in english:

Special Economic Zones in Polish Investment Policy after 2020

Creator:

Pastusiak, Radosław

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158, s. 750-759

Abstrakt:

W 2010 r. w Polsce coraz częściej pojawiały się głosy, aby przedłużyć funkcjonowanie SSE o kolejne pięć lat, czyli do 2025 r. Działanie to ma pomóc inwestorom w pełniejszym wykorzystaniu przysługujących im ulg podatkowych, a pośrednio ma stanowić atut w walce o kolejne inwestycje zagraniczne. Przeprowadzone analizy teoretyczne oraz za pomocą modeli empirycznych wskazują, że wydłużenie funkcjonowania stref da spodziewane efekty gospodarcze, jednakże równie ważne są zewnętrzne warunki gospodarcze i odpowiednie reagowanie kraju założyciela na ich zmiany. Przykładem kraju bardzo atrakcyjnego dla inwestycji zagranicznych jest Francja, która wykorzystuje sieć parków technologicznych, przysługujących inwestorom technologicznym zwolnień podatkowych oraz głęboki rynek pracowniczy, zwłaszcza jeśli chodzi o specjalistów. Wydaje się, że jest to kraj, z którego Polska powinna brać przykład, jeśli chodzi o dalsze kierunki zmian polityki inwestycyjnej.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:118426

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information