Object

Title: Rentowność i płynność finansowa przedsiębiorstw w Polsce

Title in english:

Profitability and Liquidity of Enterprises in Poland

Creator:

Soliwoda, Michał

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158, s. 365-374

Abstrakt:

W opracowaniu określono poziom rentowności obrotu, płynności finansowej, kosztów w zależności od wielkości przedsiębiorstwa (według wielkości zatrudnienia). Oceniono korelację między płynnością a rentownością obrotu (lub kosztami ogółem na 1 pracownika). W małych przedsiębiorstwach występował najwyższy poziom wskaźnika rentowności obrotu brutto oraz wskaźnika płynności szybkiej. Istotna zależność wystąpiła w grupie małych przedsiębiorstw (między rentownością obrotu brutto a płynnością szybką) oraz w grupie średnich przedsiębiorstw (między kosztami ogółem na 1 pracownika a płynnością szybką).

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:118351

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information