Object structure
Title:

Inwestycje w markę narodową

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Investments in National Brand

Creator:

Raftowicz-Filipkiewicz, Magdalena

Subject and Keywords:

marka narodowa ; branding narodowy ; wartość marki narodowej

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158, s. 793-802

Abstrakt:

Niniejszy artykuł dotyczy problematyki marki narodowej, której koncepcja jest coraz częściej wykorzystywana w strategiach rozwoju gospodarczego krajów. Przedstawia potencjalne korzyści, jakie kraj może osiągnąć z brandingu narodowego, oraz ukazuje realne koszty, jakie kraje ponoszą na ten cel. Autorka porusza także zagadnienie wartości marki narodowej, dzięki której można oszacować efekty działań związane z marką narodową.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: