Object structure
Title:

Dostępność kredytu dla przedsiębiorstw w czasie kryzysu gospodarczego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Aavailability of Loans to Enterprises during the Economic Crisis

Creator:

Karaś, Piotr

Subject and Keywords:

kredyty dla przedsiębiorstw ; kryzys finansowy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158, s. 167-179

Abstrakt:

Globalny kryzys finansowy, którego kulminacja przypada na III kw. 2008 roku, dotknął także polską gospodarkę. Negatywne skutki kryzysu są widoczne m.in. w ograniczeniu dostępności kredytu dla przedsiębiorstw, choć między pierwszym a drugim okresem kryzysu (cezurę stanowi IV kw. 2008 roku) występują istotne różnice. Od końca 2008 roku zaostrzenie polityki kredytowej staje się zjawiskiem powszechnym (najczęściej jako powód wymienia się ryzyko co do sytuacji gospodarczej oraz sytuacji kapitałowej banku). Z jednej strony banki podnoszą zarówno kryteria, jak i warunki kredytu, a z drugiej gros podmiotów, które mają zdolność kredytową i odpowiednie zabezpieczenia, nie otrzymuje kredytu (bezwzględna większość odmów udzielenia kredytu ma źródła niezależne od kondycji przedsiębiorstw).

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: