Object

Title: Analiza czynnikowa rentowności i płynności finansowej przedsiębiorstw przemysłowych - ujęcie statystyczne

Title in english:

An Analysis of Profitability and Financial Liquidity Factors of Industrial Enterprises - a Statistical Approach

Creator:

Wypych, Mirosław

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 98, s. 404-412

Abstrakt:

Analiza rentowności i płynności finansowej odgrywa ważną rolę w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstw. Ponieważ przedsiębiorstwa stanowią element składowy gospodarki narodowej, sytuacja finansowa pojedynczych przedsiębiorstw determinuje efektywność wykorzystania zasobów ludzkich, rzeczowych i kapitałowych w skali całej gospodarki. Uzasadnione wydają się być analizy oceniające kondycję finansową przedsiębiorstw w ujęciu makroekonomicznym, a więc w odniesieniu do branż czy sektorów. W artykule podjęto próbę oceny wpływu wybranych czynników na zmiany poziomu rentowności i płynności finansowej przedsiębiorstw przemysłowych. Analiza została przeprowadzona na podstawie informacji Głównego Urzędu Statystycznego i obejmuje lata 2003-2007.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:120363

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 98 ; Finanse przedsiębiorstw

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information