Object structure
Title:

Cykliczność podaży kredytów dla sektora MŚP w Polsce w perspektywie średniookresowej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Medium Term Bank Loan Supply Cycle in SME Sector in Poland

Creator:

Ślęzak, Emil

Subject and Keywords:

podaż kredytu ; popyt na kredyt ; sektor MŚP ; cykl koniunkturalny

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 98, s. 348-357

Abstrakt:

W opracowaniu przeanalizowano kształt i wielkość podaży kredytów dla s tora MŚP w Polsce w okresie 2004-2009, wykazując, iż kredytowanie działalności bieżącej i inwestycyjnej MŚP w relacji do dużych przedsiębiorstw cechuje się większą elastycznością zmian podaży pod wpływem czynników makroekonomicznych określających ekspozycje banków na ryzyko kredytowe.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 98 ; Finanse przedsiębiorstw

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: