Object structure
Title:

Rentowność i płynność finansowa a wypłaty dywidend gotówkowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Significance of Profitability and Liquidity in Dividend Decisions

Creator:

Wrońska, Elżbieta Maria

Subject and Keywords:

dywidenda ; płynność ; rentowność

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 98, s. 397-403

Abstrakt:

Podstawą ustalania kwot przeznaczonych do podziału między wspólników jest wielkość zysku z roku poprzedniego oraz z lat poprzednich. Do istotnych czynników determinujących podział zysku zaliczyć można także sytuację w zakresie płynności spółki i dostęp do źródeł finansowania. Biorąc powyższe pod uwagę, istotnym stało się zbadanie zależności między płynnością i rentownością oraz współczynnikami dotyczącymi wypłat dywidend przeprowadzone zostały badań empirycznych mających na celu analizę związku między tymi kategoriami. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań można stwierdzić, że wyraźny jest związek między poziomem zysku netto oraz gotówki a poziomem dywidendy.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 98 ; Finanse przedsiębiorstw

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: