Object

Title: Kredyty bankowe dla przedsiębiorstw na tle innych form finansowania zewnętrznego

Title in english:

Bank Credits for Companies as Compared with Other Forms of External Funding

Creator:

Galbarczyk, Tamara

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 98, s. 89-97

Abstrakt:

W kontekście poszukiwania optymalnej struktury kapitału pojawia się pytanie, w jakim stopniu przedsiębiorstwa wykorzystują kapitały obce. Z uwagi na obszerność problematyki analizę ograniczono do form najczęściej wykorzystywanych, jak kredyty kupieckie i bankowe, emisja dłużnych papierów wartościowych oraz leasing i faktoring. Spośród nich największy udział w kapitałach obcych (22-25%) miały kredyty bankowe. Udział zobowiązań z tytułu emisji papierów dłużnych, leasingu i faktoringu rósł, ale nie przekraczał 5%. Udział pozostałych zobowiązań spadł, ale wynosił ponad 60% w 2007 r. Głównym ich składnikiem są prawdopodobnie zobowiązania wobec dostawców z tytułu zaciągniętych kredytów kupieckich. Przedstawione dane wydają się potwierdzać, że niezależnie od szerokiego spektrum dostępnych źródeł zewnętrznego finansowania przedsiębiorstw, podstawowe znaczenie mają kredyty kupieckie i bankowe, stanowiące najstarsze i najbardziej klasyczne formy pozyskiwania kapitałów obcych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:120326

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 98 ; Finanse przedsiębiorstw

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information