Object

Title: Rekomendacja T komisji nadzoru finansowego a system rachunkowości zarządczej w bankach

Title in english:

T Recommendation of the Financial Supervision Commission versus the System of the Accounting Management in Banks

Creator:

Wiszniowski, Edward

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 122, s. 476-485

Abstrakt:

W związku z opublikowaniem Rekomendacji T przez Komisję Nadzoru Finansowego zobowiązano banki do niezwłocznego podjęcia działań mających na celu przeprowadzenie pomiaru ryzyka pochodzącego od detalicznych ekspozycji kredytowych. Działania te winny skupić się na właściwym określeniu zdolności i wiarygodności klientów, a także na metodach analizy ryzyka portfela kredytowego. W artykule omówiono najważniejsze wytyczne Rekomendacji T, odnoszące się do systemu informacyjnego rachunkowości, ze szczególnym uwzględnieniem wskaźnika LtV oraz ewidencji wartości zabezpieczeń, wyrażając jednocześnie pogląd na temat konieczności opracowania algorytmów wyceny niektórych zabezpieczeń przyjmowanych przez banki. Zadanie to należy uznać za istotne wobec obowiązku okresowego raportowania o ponoszonym ryzyku.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:120254

Language:

pol

Relation:

Systemy zarządzania kosztami i dokonaniami ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 122

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information