Object

Title: Identyfikacja i ujawnianie informacji o kosztach i przychodach w sprawozdaniu finansowym

Title in english:

The Identification and Recognition of Incomes and Expenses in Financial Statement

Creator:

Bodzianny, Jolanta ; Markiewicz-Rudnicka, Dominika

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 122, s. 43-52

Abstrakt:

Zmieniające się warunki gospodarowania, a w szczególności postępująca globalizacja, wpłynęły na modyfikację funkcji i celu prowadzenia rachunkowości, w tym na sposób identyfikowania, pomiaru i ujawniania kosztów w sprawozdaniu finansowym. Ewolucja sposobu prezentacji informacji o kosztach i przychodach przejawia się m.in. w zmienionym MSR 1, zgodnie z którym jednostka gospodarcza ma możliwość wyboru sposobu prezentacji informacji o całkowitych dochodach. Artykuł prezentuje zasady identyfikacji kategorii kosztów i przychodów oraz ich ujawniania w sprawozdaniu finansowym.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:120198

Language:

pol

Relation:

Systemy zarządzania kosztami i dokonaniami ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 122

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information