Object

Title: Koncepcja rozwoju komputerowo wspomaganego systemu kalkulacji kosztów dla przedsiębiorstwa produkcyjnego

Title in english:

The Conception of Computer-based Costing System Development for a Manufacturing Company

Creator:

Januszewski, Arkadiusz

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 122, s. 150-160

Abstrakt:

W artykule opisano komputerowo wspomagane systemy kalkulacji kosztów stosowane w przedsiębiorstwach produkcyjnych. W pierwszej części przedstawiono problem rozliczania pośrednich kosztów produkcji oraz propozycję jego rozwiązania przy pomocy rachunku kosztów działań. Następnie scharakteryzowano system kalkulacji kosztów w przedsiębiorstwie produkcyjnym ALFA oraz uzasadniono potrzebę jego modyfikacji z wykorzystaniem rachunku kosztów działań. Na koniec zaprezentowano koncepcję koniecznych zmian w informatycznym systemie wspomagającym kalkulację kosztów produktów stosowanym w ALFA.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:120209

Language:

pol

Relation:

Systemy zarządzania kosztami i dokonaniami ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 122

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information