Object

Title: Pomiar dokonań jednostek samorządu terytorialnego przy użyciu mierników finansowych

Title in english:

Measurement of the Territorial-government Units' Achievements by Using Financial Measurement Instruments

Creator:

Filipiak, Beata

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 122, s. 122-130

Abstrakt:

Artykuł wskazuje na potrzebę, znaczenie i metodykę pomiaru dokonań na podstawie budżetowania zadaniowego w jednostkach samorządu terytorialnego. W artykule zaprezentowano kierunki wykorzystania mierników finansowych jako mierników wykorzystywanych w procesie oceny realizacji zadań. Autor dokonał klasyfikacji mierników na podstawie dwóch podejść, które mogą być wykorzystywane w ocenie dokonań jednostki samorządu terytorialnego.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:120206

Language:

pol

Relation:

Systemy zarządzania kosztami i dokonaniami ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 122

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information