Object

Title: Problemy z wdrażaniem budżetu zadaniowego na szczeblu województw

Title in english:

Problems in the Process Of Implementation of Performance Budgeting at the Level of Voivodeships

Creator:

Kowalska, Iwona

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 167, s. 118-129

Abstrakt:

Budżetowanie zadaniowe jest metodą, w której wykorzystuje się informację o wynikach realizacji zadań publicznych. Metoda ta nabiera szczególnego znaczenia w warunkach przekroczenia przez deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wartości referencyjnej z Maastricht i konieczności zredukowania nadmiernego deficytu w sposób wiarygodny i trwały. Polska powinna to uczynić do 2012 r. Dlatego też umiejętność konstruowania budżetu zadaniowego staje się kluczową umiejętnością urzędników w procesie realizacji zadań publicznych (w tym na szczeblu województw). Identyfikacja problemów związanych z wdrażaniem budżetu zadaniowego jest warunkiem sine qua non procesu usprawnienia jego implementacji. Celem artykułu jest próba zaprezentowania tych problemów na szczeblu województw.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:118603

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 167 ; Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information