Object structure
Title:

Czynniki determinujące efektywność otwartych funduszy

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Factors Determining the Effectiveness of the Open Pension Funds emerytalnych

Creator:

Kowalski, Aleksander ; Zyguła, Andrzej

Subject and Keywords:

otwarte fundusze emerytalne ; OFE ; efektywność ; determinanty efektywności

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 167, s. 130-141

Abstrakt:

Przedmiotem analizy w artykule jest problematyka efektywności otwartych funduszy emerytalnych. Jako kontekst analizy przyjęto trwającą obecnie debatę ekonomiczną na temat projektowanych przez rząd zmian w systemie emerytalnym. Celem analizy jest próba odpowiedzi na pytanie, na ile czynniki makroekonomiczne determinowały efektywność OFE w latach 2000-2009. Wykorzystując metodę współczynnika korelacji Pearsona, oszacowano siłę związku liniowego pomiędzy zmiennymi i w rezultacie stwierdzono występowanie istotnej statystycznie zależności. Oprócz tego badanie potwierdziło również wpływ wielkości OFE na poziom kosztów operacyjnych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 167 ; Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: