Object structure
Title:

Przejrzystość funkcjonowania państwowych funduszy majątkowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Transparency of Sovereign Wealth Funds

Creator:

Krupa, Dorota Marzena

Subject and Keywords:

państwowe fundusze majątkowe ; rynki finansowe ; funkcjonowanie

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 167, s. 142-151

Abstrakt:

Sovereign wealth funds (SWF) są państwowymi funduszami inwestycyjnymi, ustanowionymi dla realizacji różnych celów makroekonomicznych. SWF mają coraz większe znaczenie w międzynarodowym systemie walutowym i finansowym. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie najważniejszych aspektów przejrzystości funkcjonowania SWF. Na potrzeby artykułu przeanalizowano najnowsze raporty i opracowania opublikowane przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Monitor Group Company oraz Sovereign Wealth Fund Institute.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 167 ; Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: