Object structure
Title:

Państwowe fundusze majątkowe jako przykład innowacyjnego narzędzia w dziedzinie zarządzania finansami państwa

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Sovereign Wealth Funds as an Innovative Tool of Management in the Field of Government Finance

Creator:

Urban, Dariusz

Subject and Keywords:

państwowe funusze majątkowe ; finanse państwa

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 167, s. 458-468

Abstrakt:

Rynek instytucjonalnych podmiotów inwestycyjnych, które określane są wspólnym mianem państwowych funduszy majątkowych, należy do najszybciej rozwijającego się segmentu rynku finansowego. Z roku na rok rośnie też znaczenie tych podmiotów zarówno w architekturze światowych finansów, jak i w gospodarkach krajów, z których się wywodzą. Państwowe fundusze majątkowe są nowym narzędziem zarządzania finansami, poprzez które państwa starają się sprostać ekonomicznym wyzwaniom, stającym przed nimi w globalnej gospodarce na progu XXI wieku. Odzwierciedlają również rosnące znaczenie gospodarek z rynków wschodzących oraz próby redefiniowania zależności państwo - rynki finansowe. W opracowaniu przedstawiono charakterystykę tych podmiotów oraz ukazano korzyści ekonomiczne płynące z funkcjonowania tych funduszy.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 167 ; Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: