Object

Title: Analiza kosztów powszechnych towarzystw emerytalnych

Title in english:

The Analysis of Costs of Public Pension Societies

Creator:

Poteraj, Jarosław

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 167, s. 327-338

Abstrakt:

W artykule autor podejmuje problematykę kosztów powszechnych towarzystw emerytalnych (PTE). Przedstawiany obszar badawczy dotyczy analizy wszystkich PTE obecnych na rynku na koniec roku 2010. Autor stawia hipotezę 1 o zdominowaniu kosztów PTE przez koszty wynikające z zarządzania otwartymi funduszami emerytalnymi (OFE) oraz hipotezę 2 o niskim zróżnicowaniu struktury kosztów pomiędzy poszczególnymi PTE. W wyniku przeprowadzonego badania stwierdzono, że w badanym okresie ponad 90% kosztów PTE stanowiły koszty wynikające z zarządzania OFE. Powyższe stwierdzenie pozwala pozytywnie zweryfikować hipotezę 1. Natomiast analiza struktury kosztów poszczególnych PTE nie potwierdziła jednorodności w zakresie struktury kosztów poszczególnych PTE. Nie udało się zatem potwierdzić hipotezy 2.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:118620

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 167 ; Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information