Object

Title: Problematyka interwencjonizmu i efektywności wydatków publicznych w sektorze rolno-spożywczym (na przykładzie PROW 2007-2013)

Title in english:

Interventionism and Public Expenditure Issues in the Agro-Food Sector (on Example the RDP 2007-2013)

Creator:

Wigier, Marek

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 167, s. 491-501

Abstrakt:

Interwencjonizm jest formą aktywnego oddziaływania państwa na gospodarkę, zmierzającego do osiągnięcia założonych celów. Jednym z przykładów polityki interwencyjnej jest PROW 2007-2013, oddziałujący poprzez swoje instrumenty na gospodarkę żywnościową i obszary wiejskie. W artykule zarysowane zostały najważniejsze etapy analizy, które powinny poprzedzać podjęcie decyzji o przyjęciu i uruchomieniu każdego programu wydatków publicznych. Na przykładzie PROW 2007-2013 przedstawiono krótką analizę założeń leżących u jego podstaw, oraz wskazano niektóre obszary zawodności rynku, możliwe reakcje sektora prywatnego, wpływ na efektywność i podział dochodów.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:118634

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 167 ; Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information