Object

Title: Elastyczność zadłużenia gospodarstw domowych względem stopy procentowej i dochodu

Title in english:

Debt Flexibility of Households Towards Interest Rate and Income

Creator:

Pollok, Artur ; Wałęga, Grzegorz

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 167, s. 306-326

Abstrakt:

Model wyboru międzyokresowego jest jednym z podstawowych elementów teorii opisujących zachowania gospodarstw domowych. Dla istnienia dwukierunkowej substytucji fundamentalne znaczenia ma istnienie rynku kredytowego. Teoretyczny model wskazuje, że zadłużenie gospodarstw domowych jest determinowane przez wysokość stopy procentowej oraz możliwości sfinansowania spłaty rat i jego kosztów przez kredytobiorców. Na podstawie danych z Narodowego Banku Polskiego i Głównego Urzędu Statystycznego przeprowadzono badania, które wykazały, że wielkość zadłużenia gospodarstw domowych w Polsce z tytułu kredytów i pożyczek jest silnie determinowana przez wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto. Natomiast wysokość oprocentowania tylko w pewnym zakresie ma wpływ na wielkość kredytów i pożyczek zaciąganych przez gospodarstwa domowe.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:118619

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 167 ; Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information