Object structure
Title:

Wydatki publiczne w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej w aspekcie wejścia do unii gospodarczej i walutowej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

General Government Expenditure in Poland in Comparison with the EU States in the Aspect of Joining Economic and Monetary Union

Creator:

Krzemińska, Agnieszka

Subject and Keywords:

wydatki publiczne ; klasyfikacja wydatków ; strefa euro

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 167, s. 152-162

Abstrakt:

Celem artykułu jest zaprezentowanie wydatków publicznych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej. Realizacji tak wyznaczonego celu posłuży analiza wydatków publicznych w relacji do PKB, które pozwalają ocenić zaangażowanie państwa w gospodarkę. W celu porównania struktury wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych w Polsce z krajami Unii Europejskiej zostanie wykorzystana klasyfikacja wydatków według funkcji władz publicznych (COFOG) oraz klasyfikacja wydatków według kryterium przeznaczenia ekonomicznego. W celu dokonania bardziej precyzyjnej analizy zostanie wykorzystana klasyfikacja według trzech głównych funkcji państwa.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 167 ; Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: