Object structure
Title:

Podatkowy wymiar pomocy publicznej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Tax Dimension of State Aid

Creator:

Sosnowski, Michał

Subject and Keywords:

polityka fiskalna ; interwencjonizm państwowy ; pomoc publiczna ; podatek

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 167, s. 423-437

Abstrakt:

W artykule autor porusza problematykę wykorzystania stricte podatkowych form pomocy publicznej jako szczególnego rodzaju wsparcia w działalności gospodarczej przedsiębiorstw. Omawia więc cele, istotę i poszczególne kategorie pomocy publicznej prowadzonej w ramach polityki ekonomicznej państwa. Ponadto dokonuje przeglądu podatkowych rodzajów pomocy publicznej w Polsce oraz przeprowadza analizę jej wykorzystania w latach 2001-2009. Autor zwraca też uwagę na zmiany regulacji prawnych oraz istotne ograniczenia dotyczące zwłaszcza stosowania podatkowych form pomocy publicznej przedsiębiorcom, co związane jest z członkostwem Polski w Unii Europejskiej, gdzie taki rodzaj wsparcia podmiotów gospodarczych uznawany jest za najmniej właściwy i zaleca się jego znaczące zredukowanie na rzecz innych form pomocy.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 167 ; Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: