Object structure
Title:

Sytuacja finansowa gmin w województwie podkarpackim na tle kraju

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Financial Standing of Podkarpackie Voivodeship Communes Against the Backgroud of Poland

Creator:

Zawora, Jolanta

Subject and Keywords:

sytuacja finansowa gmin ; potencjał inwestycyjny ; saldo budżetowe ; saldo operacyjne

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 167, s. 566-578

Abstrakt:

Analiza kondycji finansowej jednostki dostarcza informacji o jej przeszłej i obecnej sytuacji majątkowej i finansowej oraz efektywności działalności, pozwala także określić jej możliwości rozwojowe oraz potencjalne zagrożenia. Celem opracowania jest przeprowadzenie analizy sytuacji finansowej samorządów gminnych Podkarpacia na tle pozostałych gmin w kraju w latach 2006-2009. Do oceny wybrano wskaźniki: dochodów i wydatków przypadających na mieszkańca, samodzielności finansowej, zdolności do realizacji inwestycji oraz wyniku budżetu i wyniku operacyjnego.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 167 ; Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: