Object structure
Title:

Ekonomiczne uwarunkowania konsolidacji fiskalnej ekspansywnej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Economic Determinants of Expansionary Fiscal Consolidation

Creator:

Wojciechowska-Toruńska, Iwona

Subject and Keywords:

konsolidacja fiskalna ; konsolidacja fiskalna udana ; konsolidacja fiskalna ekspansywna ; determinanty konsolidacji fiskalnej

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 167, s. 513-521

Abstrakt:

Wiele krajów świata przeprowadziło konsolidacje fiskalne, jednak nie we wszystkich efekty konsolidacji były trwałe. W artykule przedstawiono możliwe ekonomiczne czynniki wpływające na sukces konsolidacji fiskalnej w oparciu o wyniki badań przeprowadzonych w krajach unijnych (UE-15) oraz krajach OECD.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 167 ; Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: