Object structure
Title:

Uwarunkowania przeprowadzania kontroli podatkowej w przedsiębiorstwie - wybrane zagadnienia

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Conditions of the Tax Control of the Enterprise - Chosen Issues

Creator:

Witczak, Radosław

Subject and Keywords:

kontrola podatkowa ; ucieczki przed podatkami

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 167, s. 502-512

Abstrakt:

Kryzys finansowy przyczynił się do wzrostu zadłużenia sektora finansów publicznych. Sposobem zwiększenia wpływów podatkowych może być przeciwdziałanie oszustwom podatkowym. Jedną z metod zwalczania nielegalnych ucieczek przed podatkami jest kontrola podatkowa. W artykule zaprezentowano uwarunkowania przeprowadzania kontroli podatkowej ze szczególnym uwzględnieniem zawiadamiania o kontroli, wszczynania kontroli i czasu kontroli. Wskazano na czynniki zmniejszające możliwość skutecznego przeprowadzania kontroli. Zaproponowano zmiany mające na celu zwiększenie skuteczności kontroli.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 167 ; Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: