Object structure
Title:

Wybrane działania zaradcze podejmowane przez państwo w zakresie walki z wykluczeniem finansowym

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Selective Remedial Activities Performed by the Government in Preventing Financial Exclusion

Creator:

Solarz, Małgorzata

Subject and Keywords:

wykluczenie finansowe ; inkluzja finansowa ; ochrona konsumenta

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 167, s. 411-422

Abstrakt:

Państwo to jeden z trzech podmiotów, obok instytucji finansowych i osób fizycznych, predestynowanych do walki z wykluczeniem finansowym, które przejawia się brakiem dostępu przez pewne grupy społeczne do podstawowych usług finansowych w odpowiedniej formie. Działania zaradcze podejmowane przez państwo w zakresie inkluzji finansowej realizowane są w wielu krajach na całym świecie. Dotyczą one przede wszystkim ochrony konsumenta na rynku produktów i usług finansowych, ustawowej regulacji rachunku bankowego "dla każdego" oraz kształtowania finansowej umiejętności gospodarstw domowych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 167 ; Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: