Object structure
Title:

Wiedza i umiejętności finansowe mieszkańców obszarów wiejskich (na przykładzie Małopolski)

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Knowledge and Financial Skills of Rural Dwellers (on the Example of Malopolska Region)

Creator:

Szafrańska, Monika

Subject and Keywords:

wiedza finansowa ; determinanty ; wiejskie gospodarstwa domowe

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 167, s. 448-457

Abstrakt:

W artykule scharakteryzowano rzeczywisty i subiektywny poziom wiedzy finansowej wiejskich gospodarstw domowych funkcjonujących w Małopolsce, a także zidentyfikowano czynniki, które go kształtują. Na podstawie analizy można stwierdzić, że faktyczny poziom wiedzy finansowej mieszkańców terenów wiejskich nie jest wysoki. Czynnikami determinującymi poziom wiedzy finansowej były płeć, wiek, wykształcenie, podregion zamieszkania, wysokość dochodu na osobę w gospodarstwie domowym, główne źródło dochodu oraz stopień korzystania z narzędzi finansowych. Wyższym poziomem wiedzy cechowali się mężczyźni, osoby między 25. a 34. rokiem życia, wykształcone, gospodarstwa domowe o wyższej dochodowości, osoby mające stałe zatrudnienie oraz respondenci, którzy cechowali się wyższym poziomem korzystania z instrumentów finansowych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 167 ; Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: