Object structure
Title:

Kryteria przydzielania subwencji ogólnej jednostkom samorządu terytorialnego w polskim systemie finansów publicznych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Criteria of Allocating General Subsidy to Local Government Units in Polish Public Finance System

Creator:

Miszczuk, Magdalena

Subject and Keywords:

subwencja ogólna ; kryteria przydzielenia subwencji ; jednostki samorządu terytorialnego ; JST

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 167, s. 228-240

Abstrakt:

System subwencjonowania jednostek samorządu terytorialnego w Polsce jest dosyć skomplikowany. Typ systemu subwencjonowania ma z jednej strony charakter perfekcjonistyczny ze względu na zastosowanie licznych kryteriów w części oświatowej, a z drugiej strony oparty jest na kluczowych kryteriach w pozostałych częściach subwencji. Głównym kryterium jest liczba ludności i jej struktura. Innym ważnym kryterium jest potencjał fiskalny. Mniej istotnymi kryteriami są funkcje pełnione przez samorząd, stopień wyposażenia w infrastrukturę i stan rozwoju ekonomicznego.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 167 ; Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: