Object structure
Title:

Poziome wyrównywanie dochodów jednostek samorządu terytorialnego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Horizontal Equalization of the Incomes of Territorial Self-Government Units

Creator:

Laskowski, Piotr

Subject and Keywords:

samorząd terytorialny ; system wyrównywania dochodów ; JST ; jednostki samorządu terytorialnego

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 167, s. 173-182

Abstrakt:

W artykule przedstawiono systemem wyrównywania dochodów jednostek samorządu terytorialnego w wyniku redystrybucji środków pomiędzy tymi jednostkami. System ten został oparty w Polsce na wpłatach dokonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą lub regionalną subwencji ogólnej, a wysokość tych wpłat uzależniona jest od wysokości wskaźnika dochodów podatkowych danej jednostki samorządu terytorialnego (w przeliczeniu na 1 mieszkańca). Rozwiązanie to ma według autora istotną wadę, gdyż w niektórych przypadkach powoduje zbyt duże jednostkowe obciążenia i trudno je określić rozłożonymi równomiernie. W zakończeniu zaproponowano zmiany kryterium, na podstawie którego wskazywane byłyby jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane do dokonywania wpłat z tego tytułu.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 167 ; Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: