Object

Title: Analiza systemu bankowego w kontekście wzrostu gospodarczego w Polsce

Title in english:

Analysis of the Banking System in the Context of the Economic Growth in Poland

Creator:

Wójcik-Mazur, Agnieszka

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 167, s. 522-530

Abstrakt:

Podstawowym elementem każdego systemu finansowego we współczesnej gospodarce rynkowej jest sektor bankowy. Jego oddziaływanie na podmioty sfery realnej poprzez - w szczególności - proces kreowania pieniądza stymuluje lub ogranicza wzrost gospodarczy. W artykule poddano ocenie poziom rozwoju polskiego systemu bankowego, szacując aktywa tego systemu w odniesieniu do PKB. Ponadto podjęto próbę identyfikacji zależności między potencjałem systemu bankowego a wzrostem gospodarczym W tym celu wykorzystano jednorównaniowy, dynamiczny model ekonometryczny, zbudowany z wykorzystaniem danych rocznych z lat 1997-2009.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:118637

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 167 ; Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information