Object

Title: Analiza potencjału inwestycyjnego i poziomu samofinansowania samorządów gminnych w Polsce

Title in english:

Analysis of Investment Potential and Level of Self-Financing of Commune Self-Governments in Poland

Creator:

Łukomska-Szarek, Justyna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 167, s. 195-205

Abstrakt:

Realizowane projekty inwestycyjne zwiększają potencjał gospodarczy samorządów terytorialnych, umożliwiają realizację zadań i wprowadzanie innowacyjnych produktów i usług, optymalizują procesy zarządzania. Inwestycje realizowane przez samorządy terytorialne wpływają na poziom życia mieszkańców, a przez rozwój infrastruktury komunalnej mogą zachęcać inwestorów prywatnych do podejmowania na ich terenie działalności gospodarczej. W niniejszym artykule podjęto próbę oceny potencjału inwestycyjnego samorządów gminnych w latach 2004-2009. Przedmiotem dociekań naukowych jest przedstawienie podstawowych pojęć z omawianej tematyki, zwłaszcza w zakresie działalności inwestycyjnej i rozwoju lokalnego.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:118610

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 167 ; Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information