Object

Title: Ocena poziomu zadłużenia samorządów lokalnych

Title in english:

Evaluation of the Debt in Local Self-Governments

Creator:

Łukomska-Szarek, Justyna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112, s. 464-474

Abstrakt:

Niski poziom rozwoju infrastruktury technicznej wynikający z wieloletnich zaniechań inwestycyjnych wymaga obecnie od samorządów lokalnych dużych nakładów finansowych. Niestety nieadekwatność dochodów do możliwości finansowych, jeśli chodzi o realizację zaplanowanych zadań, wpływa często na powstanie deficytu budżetowego i konieczność zaciągania nowych zobowiązań. Samorządy lokalne powinny więc prawidłowo zarządzać długiem, by utrzymać płynność finansową na odpowiednim poziomie, a zarazem móc prowadzić intensywną działalność inwestycyjną. W artykule tym podjęto próbę oceny poziomu zadłużenia samorządów gminnych w latach 1999-2008. Przedmiotem dociekań naukowych jest przedstawienie podstawowych pojęć z omawianej tematyki, zwłaszcza w zakresie zmian wprowadzonych nową ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:120965

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112 ; Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Edition name Date
Ocena poziomu zadłużenia samorządów lokalnych Oct 30, 2023

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information