Object

Title: Zwolnienia w podatku od nieruchomości stanowiące regionalną pomoc inwestycyjną w gminach wiejskich województwa lubelskiego

Title in english:

Exemptions from Property Tax Constituting Regional Investment Aid for Enterprises in Rural Districts of Lubelskie Voivodeship

Creator:

Miszczuk, Magdalena

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112, s. 527-538

Abstrakt:

Jednym z możliwych sposobów uchwalania zwolnień w podatku od nieruchomości, bez konieczności uzyskiwania notyfikacji Komisji Europejskiej, jest uwzględnienie Rozporządzenia Rady Ministrów wprowadzonego w 2008 r., dotyczącego regionalnej pomocy inwestycyjnej. Celem artykułu zatem jest zbadanie, czy gminy wiejskie województwa lubelskiego wprowadziły nowe zwolnienia w podatku w oparciu o przepisy tego rozporządzenia. Przedmiotem badania jest również to, czy uchwały wprowadzające zwolnienia od podatku od nieruchomości różnią się istotnie, a więc stanowią swoisty instrument zachęty dla przedsiębiorstw do lokalizacji na terenie danej gminy. Analiza uchwał 172 gmin wskazuje, iż tylko 4 z nich wprowadziły nowe uregulowania w związku ze zmianą rozporządzenia.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:120970

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112 ; Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information