Object

Title: Infrastruktura ekologiczna elementem realizacji rozwoju zrównoważonego podkarpackich obszarów ONW

Title in english:

Ecological Infrastructure as an Element of Less Favoured Areas (LFA) Sustainable Development Strategy in the Podkarpackie Voivodship

Creator:

Baran, Ewa

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 113, s. 27-38

Abstrakt:

Realizacja polityki rozwoju zrównoważonego wymaga podejmowania działań mających na celu takie gospodarowanie obszarem, które zapewni przyszły jego rozwój z możliwością korzystania z zasobów środowiska naturalnego. Mając powyższe na względzie, w opracowaniu zaprezentowano stan infrastruktury ekologicznej i jej zmiany na obszarach wiejskich Podkarpacia. Szczególną uwagę zwrócono na jednostki posiadające niekorzystne warunki rozwoju gospodarczego, posiadające jednocześnie wysokie walory środowiska przyrodniczego, gdyż ich utrzymanie powiązane jest z realizacją inwestycji infrastrukturalnych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:120430

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 113 ; Ekonomia

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information