Object structure
Title:

Elastyczność zatrudnienia na współczesnych rynkach pracy

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Employment Flexibility on Contemporary Labour Markets

Creator:

Kryńska, Elżbieta

Subject and Keywords:

rynek pracy ; elastyczność zatrudnienia ; elastyczność zatrudnienie wewnętrzna ; elastyczność zatrudnienia zewnętrzna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 113, s. 498-509

Abstrakt:

Celem opracowania jest identyfikacja wybranych zjawisk na rynkach pracy państw wysoko rozwiniętych świadczących o zmianach w podejściu do problemu wewnętrznej i zewnętrznej elastyczności zatrudnienia w organizacjach. Skupiono się na takich zjawiskach, jak: prawna ochrona zatrudnienia, wykorzystanie nietypowych form zatrudnienia, gospodarowanie czasem pracy oraz stymulowanie procesów szkoleniowych. W opracowaniu przedstawiono pojęcie elastyczności zatrudnienia oraz dokonano analiz wybranych jej aspektów w latach 1998-2008 w krajach należących do OECD. Analizy te pozwoliły na sformułowanie konkluzji, z których najważniejszą jest, iż w krajach tych występują wyraźne tendencje do zwiększania elastyczności zatrudnienia, tak zewnętrznej, jak wewnętrznej.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 113 ; Ekonomia

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: