Object

Title: Elastyczność czasu pracy przedsiębiorstw - Polska na tle innych krajów Unii Europejskiej

Title in english:

Working Time Flexibility - Polish Market in the European Context

Creator:

Rękas, Magdalena

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 113, s. 755-767

Abstrakt:

Nowe formy zatrudnienia oraz zmienny czas pracy to wymogi, jakie współczesna gospodarka stawia przed pracownikami i pracodawcami. W artykule zaprezentowano elastyczne formy czasu pracy i dokonano diagnozy stanu wykorzystania elastycznego czasu pracy w przedsiębiorstwach w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej. Analiza porównawcza dotyczyła: pracy w niepełnym wymiarze godzin, ruchomego czasu pracy oraz tzw. konta czasu pracy. Analizę oparto na wynikach Europejskiego Badania Przedsiębiorstw przeprowadzonego w 2009 r. przez Europejską Fundację na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy. W artykule zaprezentowano także rozwiązania elastycznego czasu pracy dopuszczone w polskim Kodeksie pracy, zaś w podsumowaniu podjęto próbę wskazania pożądanych zmian w omawianym problemie badawczym.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:120486

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 113 ; Ekonomia

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information