Object

Title: Nastawienie i skłonność do emigracji zagranicznej wśród studentów uniwersyteckich w Polsce

Title in english:

University Students' Attitudes and Willingness towards Foreign Emigrations

Creator:

Zawojska, Aldona

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 113, s. 1057-1067

Abstrakt:

Celem artykułu jest przedstawienie deklarowanej przez warszawskich studentów chęci opuszczenia kraju po dyplomie. Jest to ważna wiedza ze względu na negatywne dla gospodarki narodowej skutki migracji młodych wykształconych ludzi, takie jak np. drenaż i marnotrawienie mózgów. Źródłem badań były dane z wywiadów kwestionariuszowych przeprowadzonych w 2008 i 2009 r. na dwóch niezależnych próbach obejmujących 210 respondentów. Wyniki wskazują, że ok. 70% słuchaczy ostatniego roku studiów magisterskich lub ekwiwalentnych zamierzało wyjechać z Polski, głównie do anglojęzycznych krajów Unii Europejskiej, przeważnie w celach zarobkowych. Najczęściej podawano przyczyny ekonomiczne: dysproporcje płacowe między krajem i zagranicą oraz nadwyżkę na rodzimym rynku pracy. Większość postrzegała brak znajomości języków obcych jako barierę wyjazdu.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:120510

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 113 ; Ekonomia

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information