Object structure
Title:

Koncepcja denacjonalizacji pieniądza

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Conception of the Denationalization of Money

Creator:

Marszałek, Paweł

Subject and Keywords:

denacjonalizacja ; pieniądz prywatny ; system pieniężny ; wolna bankowość

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 113, s. 598-608

Abstrakt:

Funkcjonowanie systemów pieniężnych, w których centralną pozycję zajmuje bank centralny, emitujący pieniądz, będący prawnym środkiem płatniczym, spotyka się z licznymi zastrzeżeniami. Stąd w literaturze próbuje się formułować alternatywne koncepcje systemów pieniężnych, często bardzo radykalne i odmienne od istniejących rozwiązań. Jedną z najczęściej przywoływanych koncepcji jest denacjonalizacja pieniądza, zaproponowana przez F. Hayeka. Celem opracowania jest charakterystyka przesłanek sformułowania i najważniejszych elementów tej koncepcji, a także przybliżenie wiążących się z nią kontrowersji. Można uznać, że niezależnie od bardzo trudnych do przezwyciężenia problemów z jej praktycznym zastosowaniem, stanowi ona ciekawy i spójny model organizacji systemu pieniężnego.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 113 ; Ekonomia

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: