Object structure
Title:

Kryzys finansowy a konsumpcja w krajach Unii Europejskiej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Financial Crisis and Consumption in the Countries of the European Union

Creator:

Utzig, Monika

Subject and Keywords:

kryzys finansowy ; konsumpcja ; kraje Unii Europejskiej

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 113, s. 991-1002

Abstrakt:

Jedną z przyczyn kryzysu finansowego jest nadmierna konsumpcja, finansowana w znacznej mierze ze środków pochodzących z kredytów. Obniżenie wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych jest natomiast konsekwencją kryzysu. W opracowaniu przeanalizowano zależność pomiędzy wzrostem konsumpcji a stopą wzrostu produktu krajowego brutto (PKB) na mieszkańca. W latach 2007-2009 nastąpiło zmniejszenie realnego PKB w 16 z 27 krajów Unii Europejskiej, podczas gdy wydatki konsumpcyjne obniżyły się tylko w 9 krajach. Obliczony współczynnik korelacji pomiędzy stopą wzrostu realnego PKB na mieszkańca a realną stopą wzrostu konsumpcji wskazuje, że istnieje istotna dodatnia zależność pomiędzy analizowanymi zmiennymi.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 113 ; Ekonomia

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: