Object

Title: Refleksje na temat genezy i ewolucji nazwy ekonomia

Title in english:

Reflections on Origin and Evaluation of the "Economics" Term

Creator:

Bochenek, Mirosław

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 113, s. 95-115

Abstrakt:

Nauka ekonomia zawdzięcza swoją nazwę Ksenofontowi, który utworzył ją z dwóch pojęć: οἶκος - oznaczający dom, gospodarstwo, oraz νομεύς - zarządzający, przydzielający. Dla Ksenofonta οἰκονομικός znaczyło zarządzanie gospodarstwem domowym. Termin "ekonomia polityczna", sformułowany przez Antoine de Montchréstiena, został przejęty przez twórcę nauki ekonomia Adama Smitha, stając się niemal powszechnie stosowanym pojęciem. Wszystkie, stosowane w różnych okresach, nazwy są nazwami tożsamymi, dobrze oddającymi treść tej nauki. Niestety, kilka pokoleń ekonomistów dało się wywieść w pole, ponieważ bezkrytycznie przyjmowali wyjaśnienie genezy pojęcia ekonomia, przedstawione przez Jeana Baptiste Saya, który uważał, że pochodzi ono od słów: οἶκος - dom, oraz νόμος - prawo.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:120435

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 113 ; Ekonomia

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information