Object

Title: Koszty logistyki w wybranych branżach agrobiznesu

Title in english:

Logistic Costs in Selected Agribusiness Industry Branches in Poland

Creator:

Rokicki, Tomasz ; Wicki, Ludwik

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 113, s. 768-778

Abstrakt:

Celem artykułu jest określenie kosztów logistyki w przedsiębiorstwach agrobiznesu. Badania przeprowadzono w 219 przedsiębiorstwach z wykorzystaniem ankiety pocztowej. Uzyskano 10% odpowiedzi zwrotnych. Stwierdzono, że przeciętne koszty logistyki w przedsiębiorstwach agrobiznesu wynoszą 7,6% kosztów ogółem. Najwyższe przeciętne koszty logistyki wystąpiły w branży przetwórstwa mleka, a najniższe w produkcji pasz (odpowiednio: 8,0% i 7,3%). Nie było dużych różnic w poziomie tych kosztów w zależności od wielkości przedsiębiorstwa, chociaż w najmniejszych i największych przedsiębiorstwach były one niższe niż w małych i średnich firmach. Poziom kosztów logistyki rósł także wraz ze zwiększaniem rynku, na którym firmy pozyskiwały surowce do produkcji. Nie obserwowano podobnych różnic w przypadku zwiększania rynku zbytu.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:120487

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 113 ; Ekonomia

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information