Object

Title: Z badań nad efektywnością uczelni publicznych - efektywność procesów dydaktycznych w latach 2001-2006

Title in english:

The Research on the Effectiveness of Public Universities - the Effectiveness of Teaching Processes in the Years 2001-2006

Creator:

Sompolska-Rzechuła, Agnieszka ; Świtłyk, Michał

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 113, s. 860-871

Abstrakt:

Celem badań był pomiar efektywności procesów dydaktycznych w uczelniach publicznych w latach 2001-2006. Próbą objęto 59 uczelni podlegających Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W badaniach zastosowano model z jednym efektem (studenci) oraz z sześcioma nakładami (koszty: zużycia materiałów i energii, usług obcych, płac brutto; liczba samodzielnych pracowników naukowych; liczba pozostałych pracowników). Wyniki badań wskazują, że w latach 2001-2006 przeciętny współczynnik efektywności CRS wynosił od 55,0 do 68,1%, średni współczynnik efektywności VRS kształtował się na poziomie 71,8-75,0%, a przeciętny współczynnik efektywności skali mieścił się w przedziale 78,7-90%. Najwyższe współczynniki efektywności charakteryzowały uniwersytety i wyższe szkoły pedagogiczne, najniższe zaś wyższe szkoły rolnicze.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:120494

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 113 ; Ekonomia

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information