Object

Title: Efektywność dydaktyki w uczelniach publicznych w Polsce

Title in english:

The efficiency of teaching in Polish public universities

Creator:

Świtłyk, Michał

Description:

Ekonomia = Economics, 2013, Nr 1 (22), s. 9-28

Abstrakt:

Do obliczeń metodą DEA przyjęto model uczelni, który składał się z jednego efektu (output) oraz z pięciu zmiennych wejścia (inputs). Model ten miał postać: efekt : wartość funduszy pozyskanych na finansowanie dydaktyki (tys. zł). Zmiennymi wejścia były (w tys. zł): zużycie materiałów i energii, wartość usług obcych, wartość płac brutto, wartość amortyzacji, wartość innych kosztów według rodzaju. Do obliczeń metodą DEA zastosowano modele zorientowane na wejście. Badania przeprowadzono w latach 2001-2010. Współczynniki efektywności technicznej obliczone dla modeli CCR i BCC należy uznać za wysokie. Współczynniki efektywności technicznej modelu CCR wahały się od 76,6% (2008) do 89,5% (2002), w modelu BCC wynosiły one od 90,0% (2008) do 93,3% (2005), natomiast współczynniki efektywności skali mieściły się w granicach od 85,5% (2008) do 96,5% (2002). Najniższą efektywnością techniczną dydaktyki w analizowanym okresie charakteryzowały się uczelnie techniczne i rolnicze. W rankingu efektywności dydaktyki pierwsze miejsce w latach 2001-2010 zajął Uniwersytet Warszawski. Kolejne miejsca w rankingu zajęły Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Kielcach oraz Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Ranking efektywności dydaktyki zamykają uczelnie rolnicze i techniczne. W grupie uczelni rolniczych w poszczególnych latach badania na końcowych miejscach rankingu występowała Akademia Rolnicza w Szczecinie i Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy. Wśród uczelni technicznych w badanym okresie końcowe miejsca zajmowały Politechnika Koszalińska i Politechnika Radomska. W analizowanym okresie najwyższe wartości indeksu Malmquista odnotowano w uczelniach: Politechnice Wrocławskiej (1,107), Politechnice Koszalińskiej (1,092), Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie (1,080), Uniwersytecie Łódzkim (1,067), Politechnice Śląskiej (1,063). Najniższymi wartościami indeksu Malmquista charakteryzowały się: Politechnika Świętokrzyska w Kielcach (0,975), Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku (0,973), Politechnika Opolska (0,966), Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (0,961), Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej (0,955)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:24305

Language:

pol

Relation:

Ekonomia = Economics, 2013, Nr 1 (22)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information