Object structure
Title:

Nowokeynesistowska krzywa Phillipsa ze schematem cenotwórczym Calvo

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

New Keynesian Phillips Curve with Calvo pricing mechanism

Creator:

Baranowski, Paweł ; Górajski, Mariusz ; Malaczewski, Maciej

Subject and Keywords:

inflacja ; nowokeynesistowska krzywa Phillipsa ; schemat cenotwórczy Calvo ; inflation ; New Keynesian Phillips Curve ; Calvo pricing mechanism

Description:

Ekonomia = Economics, 2013, Nr 1 (22), s. 127-143

Abstrakt:

Praca zawiera omówienie teoretycznego modelu nowokeynesistowskiego z mechanizmem ustalania cen zaproponowanym przez Calvo oraz przedstawienie szczegółów wyprowadzenia równania inflacji − nowokeynesistowskiej krzywej Phillipsa. Model ten opisuje zachowanie cen wyznaczanych przez reprezentatywne przedsiębiorstwa, działające w warunkach konkurencji monopolistycznej oraz sztywności cen. Zgodnie z mechanizmem Calvo zmiany cen następują losowo, aczkolwiek prawdopodobieństwo takiej zmiany jest stałe i egzogeniczne. Celem przedsiębiorstw, które nie doświadczyły sztywności nominalnej, jest ustalenie ceny maksymalizującej zdyskontowany zysk w nieskończonym horyzoncie czasowym (z uwzględnieniem możliwości wystąpienia losowych sztywności nominalnych w przyszłości), przy założeniu racjonalnych oczekiwań. Na podstawie wyprowadzonej nowokeynesistowskiej krzywej Phillipsa możemy wskazać czynniki wpływające na kształtowanie się inflacji w krótkim okresie. Po pierwsze, wzrost przyszłych oczekiwań inflacyjnych powoduje wzrost bieżącej inflacji. Po drugie, wzrost bieżącej luki produkcyjnej powoduje wzrost inflacji. Po trzecie, inflacja rośnie wraz ze wzrostem dyspersji cen (mierzonej za pomocą ważonej wariancji cen). Ostatnia z wymienionych zmiennych nie była uwzględniana w dotychczasowych rozważaniach poświęconych nowokeynesistowskiej krzywej Phillipsa. Z tego punktu widzenia niniejsza praca stanowi rozszerzenie dotychczasowych badań teoretycznych. Samo wyprowadzenie przeprowadzone zostało dość szczegółowo i uzupełniło drobną lukę w polskojęzycznej literaturze ekonomicznej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Ekonomia = Economics, 2013, Nr 1 (22)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: