Object

Title: Ekonomia XXI Wieku

Description:

Ekonomia XXI Wieku stanowi kontynuację czasopisma Ekonomia = Economics

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Resource Type:

czasopismo

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information