Object

Title: Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2015, Nr 4 (8)

Title in english:

Economics of the 21st Century

Description:

Ekonomia XXI Wieku stanowi kontynuację czasopisma Ekonomia = Economics

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

czasopismo

Language:

eng

Relation:

Ekonomia ; Ekonomia XXI Wieku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information